Risicowaarschuwing

U dient zonder voorbehoud erkennen en aanvaarden dat, ongeacht eventuele informatie die kan worden aangeboden door op Biedex website, de waarde van een belegging in financiële instrumenten naar beneden of naar boven kunnen fluctueren en het is zelfs waarschijnlijk dat de investering van geen enkele waarde kan worden.

U dient zonder voorbehoud te erkennen en aanvaarden dat hij of zij een groot risico van verliezen en schade kan lijden als gevolg van de aankoop en / of verkoop van enig financieel instrument en aanvaardt en verklaart dat hij of zij bereid is om dit risico te nemen.

U dient zich niet in te laten met enige investering direct of indirect in Financiële Instrumenten, tenzij hij of zij begrijpt en de risico’s en kenmerken kent voor elk van de Financiële Instrumenten.

U moet verklaren dat hij of zij heeft gelezen, begrijpt en onder voorbehoud het volgende accepteert:

  1. Resultaten in het verleden van een financieelinstrument staat niet in voor de huidige en / of toekomstige resultaten. Het gebruik van historische gegevens vormt geen bindend of veilige prognose met betrekking tot de overeenkomstige toekomstige prestaties van financiële instrumenten waarop deze informatie betrekking heeft.
  2. Sommige financiële instrumenten kunnen niet onmiddellijk liquide worden als gevolg van bv verminderde vraag en u niet in staat bent om ze te verkopen of gemakkelijk informatie verkrijgen over de waarde van deze financiële instrumenten of de omvang van de daaraan verbonden risico’s.
  3. Indien een financieel instrument wordt verhandeld in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woonachtig bent, kunnen wijzigingen in de wisselkoersen een negatief effect hebben op de waarde, prijs en prestatie.
  4. Een financieel instrument op de buitenlandse markten kunnen risico’s met zich meebrengen anders dan de gebruikelijke risico’s van de markten in het land waarin u woont. In sommige gevallen kunnen deze risico’s groter zijn. Het vooruitzicht van winst of verlies uit transacties op buitenlandse markten wordt ook beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
  5. Een afgeleid financieel instrument (optie, future, forward,swap, CFD’s) kan een niet geleverd spot transactie zijn met de kans om winst te maken op veranderingen in wisselkoersen, grondstoffen, beursindices of aandelenkoersen die het onderliggende instrument worden genoemd.
  6. De waarde van het afgeleide financiële instrument kan rechtstreeks worden beïnvloed door de prijs van het aandeel of een andere onderliggende waarde.
  7. U dient niet tot de aankoop van een afgeleid financieel instrument overgaan, tenzij hij of zij bereid is om de risico’s van het verlies van al het geld dat hij of zij heeft geïnvesteerd in zijn geheel te nemen, waaronder ook eventuele extra extra provisies en andere kosten vallen.
  8. U erkent en aanvaardt dat er mogelijk andere risico’s zijn die hierboven niet zijn opgenomen.
x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

I accept I decline Privacycentrum Privacy-instellingen